ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται στην οικοδομή είναι: τράβες, σκεπόξυλα, μαδέρια, τάβλες, καδρόνια, λατάκια.

Μαδέρια

Μαδέρια από ξύλο ερυθροελάτης, εισαγωγής κυρίως από χώρες της Βόρειας και κεντρικής Ευρώπης (πλάτος: 22cm, 25cm, 30cm | μήκος: 3.00m, 4.00m)

Κόντρα Πλακέ

Μεγάλη ποικιλία σε κόντρα πλακέ καθώς και κόντρα πλακέ με επένδυση φιλμ (betofilm) εισαγωγής κυρίως από Ρωσία, Φινλανδία και Κίνα άριστης. Κορυφαία ποιότητα και μεγάλη αντοχή στην υγρασία.

Λατάκια

Κορμός πεύκου ή έλατου από ξυλεία ξηραντηρίου για μείωση των στρεβλώσεων σε μήκη 2.40m, 2.50m, 2.70m, 3.00m, 3.30, 3.50m, 3.60m, 3.90m, 4.00, 4.20m, 4.50m

ΤΡΑΒΕΣ ΠΕΥΚΗΣ